AIS

Asocijacija izvođača i stvaralaca – AIS je dobrovoljno, neprofitno i nevladino udruženje umjetnika izvođača sa zadatkom i ciljem ostvarivanja kolektivne zaštite prava umjetnika izvođača u skladu sa odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava Bosne i Hercegovine.

In:
Client:
Asocijacija izvođača i stvaralaca - AIS
URL:
aisbih.org
Share:
Likes:
0 Likes

www.aisbih.org