Fotografska kompozicija 1/10 (prvi dio)

In: Fotografija

Pravila fotografske kompozicije su pravila, izvedena iz raznih područja ljudskih djelatnosti koje su se razvile prije fotografije kao npr. slikarstvo, dizajn i arhitektura. Jako ih je dobro poznavati kako bi se objekti na fotografiji koje želimo uslikati pravilno rasporedili i činili skladnu cijelinu.

Pravila ne treba shvatiti doslovno, oni su neka vrsta preporuke i standarda, a osnovna vještina je upravo u tome da ih kreativno primjenimo.

Pojednostavite fotografiju

Prevelik broj objekata na fotografiji dovodi do toga da naše oko ne zna šta prvo uočiti. Onda nam motiv kojeg smo fotografisali gubi na značenju i jasnoći.

Prilikom gledanja fotografije, moramo sa lahkoćom zapaziti glavni objekat.

Na fotografiji lijevo imamo problem pretrpanosti. Šarenilo dječijih majica, odjeće, ljudi u pozadini, krošnje drveta i veliki suncobran nam odvraćaju pažnju sa glavnog motiva na fotografiji, čovjeka u odori Spartanca. Uz malo truda i osvnovnih vještina na internetu i Photoshopu, kao što su traženje zamjenske pozadinske slike i ubacivanje nove pozadine na staru, možete da dobijete nešto što izgleda mnogo interesantnije i zanimljivije (slika desno).

Na sljedećem videu možete pogledati kako se objekat premješta sa jedne pozadine na drugu:

Objekti koji okružuju glavni motiv fotografije uvijek moraju doprinositi zanimljivosti i ljepoti glavnog motiva, a nikako raditi protiv njega.

(izvor: dio teksta – Đulijano Belić, fotografija – dav.d photography)

0 Likes