Mostarsko ljeto

Dizajn i izrada web stranice za tradicionalni ljetni festival kulture “Mostarsko ljeto”. Međunarodna kulturno – turistička manifestacija „Mostarsko ljeto“ tradicionalni je ljetni festival kulture koji datira još iz 1979. godine, uz prekid od 2008 do 2015. godine.

Nakon ratnih i postratnih dešavanja i okolnosti privremeno je bila prekinuta a potom ponovo pokrenuta u organizaciji pet kulturnih institucija u Mostaru.

In:
Client:
Mostarsko ljeto
URL:
Share:
Likes:
2 Likes